Göklerin Tarihi

Astronomi, yani gökbilimi en eski bilim dallarından biridir. En eski bulgulara Mezapotamya’da rastlanmış ve Asur, Babil ve Sümer uygarlıkları tarafından geliştirilmiş. Tarihte ilk gözlem kulelerini bu uygarlıklar kurabilmişler. Arkeologlar Mezapotamya’da uzun süren çalışmalar yapmış ve sonunda Babillilere ait matematiksel ve astronomik tabletler bulabilmişler. Bu tabletlerde yıldızlar ve gezegenler hakkında birçok bilgi yer alıyormuş. Babilliler özellikle Venüs hakkında çok araştırma yapmış ve hatta Venüs’ün döngülerini anlayabilmişler.

Integrated-Space-Plan.jpg

Mezapatomya’dan sonra Antik Yunan döneminde de insanlar gökyüzüne bakarak evrenin sırrını anlamaya çalışmışlar. Bu dönemde özgür bir düşünce ortamı varmış ve bu sebeple çok önemli matematikçiler ve gökbilimcileri yetişebilmiş. Bunlar arasında Tales, Demokratis ve Öklid günümüzde de bilinen gökbilimcilerdir. Gezegenlerin hareketlerini inceleyerek matematiksel hesaplar yapmayı başarabilmişlerdir. O dönemlerde hala insanların Dünya ve güneş sistemi hakkında bilgileri yoktu. Sadece birkaç biliminsanı “Belki de Dünya Güneş’in etrafında dönüyor.” diye düşünüyordu ama bunu o zamanlar ispatlayamamışlar.

Çin’de çok eskiden beri gökyüzüyle ilgileniyor. Çin’de ilk astronomik gözlemler M.Ö 6. yy’da başlamış ve hatta güneş tutulmalarını tarihlerini tahmin edebilmişler. Tarihte ilk yıldız katalogunu Çinliler çıkarmış.

display-3100.jpg

Maya ve Aztek uygarlıkları da astronomi alanında çok gelişmişler. Onlarda gökyüzünü incelemek için yüksek piramitler inşa etmişler ve bu piramitlerden gezegen ve yıldızlara bakabilmişler. Samanyolu, Güneş ve Venüs hakkında çalışmalar yapmış ve hatta takvimler oluşturabilmişler. Mayalar çağlarının ötesinde gözlemler yapmışlar ve hala bu durum insanları şaşırtıyor.

Ortaçağ’da ise Avrupa’da kilise tarafından bilimsel çalışmalar yapmak neredeyse yasaklanmış. Bu sebeple biliminsanları uzayı rahatça gözlemleyememiş ve bu konuda ilerleyememişler. Aynı dönemde, mesela 9. yy’da Arap ve Pers dünyasında büyük gözlem evleri kurulmuş ve birçok gökbilimci yetişmiş. 11. yy’da Ömer Hayyam, Gregoryen Takvimi’ne yakın bir takvim oluşturmuş ve yıldızlar hakkında da güzel şiirler yazmış 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s